KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT


A komlói Közösségek Háza ad otthont a Kistérségi Szolgáltató Központnak, mely szolgáltatások révén kívánja biztosítani a megfelelő információáramlást, szakmai segítségnyújtást, kistérségi kiskönyvtár és online adatbázis működtetését, képzések révén a kistérségi humán erőforrás fejlesztését. Az irodahelyiség alkalmas kistérségi tanácskozások, találkozók, közös programok megszervezésére, forrásteremtők és forráskeresők találkozási alkalmainak megteremtésére. Otthona a kistérségben élt és élő írók, költők, helytörténészek, kutatók, tanárok műveinek. Helyet kaptak továbbá a kistérségről megjelent könyvek, kiadványok, albumok, kistérségünk néprajzi tárgyú leírásai, szociológiai kutatásai, helytörténeti kiadványai, falutörténetek, iskolatörténetek-évkönyvek, stb. Szakmai anyagok segítik azoknak a munkáját, akik tanulmányaik, kutatásaik során veszik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.

A Kistérségi Szolgáltató Központon keresztül szervezettebben nyílik lehetőség módszertani, információs és pályázati tanácsadásra, információközvetítésre a Kistérségi rendezvényszervezésre és műsorszolgáltatásra. Adatbázis-kezelésre és adatbázis-keresésre a kistérségen kívül.

Első és legfontosabb feladatának tekintette egy olyan, elektronikus úton is hozzáférhető leltár elkészítését, mely a kistérség közkulturális kincseit veszi számba. Felméri, a kistérségi identitásnak alapjait, melyek azok a specialitások, amik jelentős vonzerővel bírhatnak, és a kulturális turizmus, fejlesztés alapkövei lehetnek. Összesíti azokat a személyi és tárgyi feltételeket, melyek jelenleg a rendelkezésre állnak. Információt közvetít a helyi kulturális szakemberek és a kistérségi, megyei, regionális kulturális intézmények, szervezetek között. Ez a z értékleltár az alapja annak a közművelődési stratégiának, mely a térség társadalmi, szellemi fejlődését szolgálja, az itt élők kulturális javakhoz való hozzáférését segíti.

Létrejött egy egységes a kistérségre jellemző arculat, mely kihangsúlyozza a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz fűződő kapcsolat fontosságát.

A települések rendeztvényeinek alkalmával kistérségi együttesek és tájolható műsorok színesítették a települések programjait. A Baranyai Völgység – Hegyhát Művészeti Hetek rendezvénysorozata a nyári időszak kulturális programjait fűzi össze.

A komlói Színház előadásaira, utazó közönség szervezésével bővült a helyben igénybe vehető szolgáltatások sora.

A Kistérségi Szolgáltató Központ hitvallása, hogy a kistérség minden feltárt, feltérképezett, megismert és felhalmozott kulturális értékét hozzáférhetővé kell tenni a kistérségben élők számára. Az esélyegyenlőségről a kultúrában nem beszélhetünk, csak megvalósíthatjuk, mert ezt csak mi magunk, közös összefogással végezhetjük el.