2020.12.05.

Borbála ág - tisztelet a bányászok és a bányászat védőszentje előtt

Varga Péter komlói nyugdíjas főaknász kezdeményezésére a komlói római katolikus templom nagyharangjának hangja szólt Szent Borbála napján, délben a Kossuth Rádióban.

“Komló észak-baranyai város a Mecsek ölelésében, Pécstől 20 kilométerre. Első ismert írásos említése 1256-ból való Villa Complov néven. Ekkoriban a pécsváradi bencés apátság birtoka volt. A török hódoltság idején teljesen elpusztult, csupán XIV. századi templomának romjai láthatók még ma is.

A kis falu a XIX. század végén rohamos fejlődésnek indult a mintegy másfél századon át itt bányászott feketekőszénnek köszönhetően. 1951-ben városi rangot kapott. Római katolikus temploma 1937-ben épült Irsy László tervei alapján, neoromán stílusban. A hajót ékesítő, magyar szenteket ábrázoló sgrafittók Szörényi-Reischl Károly művei.

A bányászok által épített templomot Virág Ferenc pécsi püspök szentelte fel Szent Borbála vértanú szűz tiszteletére, aki a III. században élt Nikomédiában. A legenda szerint pogány apja toronyba zárta, majd saját maga ölte meg keresztény hite mellett bátran kitartó lányát. Személye nagy tiszteletnek örvend, ő a bányászok, a tüzérek, az ágyú- és harangöntők védőszentje, de villámcsapás ellen is hozzá fohászkodnak.

December 4-én, a szent emléknapján, cseresznyefaágat viszünk a lakásba, amely karácsonyra kivirágzik. A Borbála-ág arra emlékeztet, hogy a mi szíveinket is virágba borítja a szeretet, ha Krisztus él benne.

A komlói római katolikus templom különálló, 57 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló, 114 centiméter átmérőjű Szent István harangot Seltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban, 1937-ben” (Kossuth Rádió, 2020.12. 04.)