2011.03.24.

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KÖZKINCS KEREKASZTAL SZAKMAI KÉPZÉSE ÉS SZAKMAI NAP - PALKONYA

A kistérség kultúraközvetítői számára szervezett képzés, továbbképzés az idei évi pályázatunkban fontos helyet foglalt el. Szerettünk volna olyan képzést megvalósítani, mely nem a megszokott frontális oktatás keretei között, meghívott előadóval, megbeszélt tematika mentén, klasszikus előadás és/vagy konferencia-jellegű képzés, hanem a mindennapi munka gyakorlatában és módszertanában ad hasznosítható és adaptálható – kézzelfogható segítséget.

Olyan jól működő kistelepülési modellt kerestünk, mely a kollégákat mindennapi munkájában segíti, a jól működő gyakorlatot, módszereket, megoldási módokat mutatja be.

Palkonyát nem volt nehéz megtalálni. A 350 lelkes kistelepülésen két évtized alatt példamutató összefogással olyan kulturális örökség-védelem, értékmentés és új kezdeményezések, értékteremtő kulturális rendezvények, közösségfejlesztés, akciók és folyamatok indultak el és valósultak meg, melyek nemzetközi kitekintésben is megállják a helyüket.

A képzés tematikáját ezen gyakorlatok és módszerek mentén dolgoztuk ki.

A hosszas előkészítő munkában és a megvalósításban a képzés vezetője, lelke és motorja, Becker Leonóra, Palkonya polgármestere, és a Villány-Siklósi Borút Egyesület alapítója volt segítségünkre. Felkérésünk arra szólt, hogy mutassa be elméletben és gyakorlatban is mindazt, amit Palkonyán véghez vittek.

A március 23-án, Palkonyán megrendezett Szakmai Nap alkalmából az elméleti ismeretekről, a módszertanról és annak eredményeiről magunk is meggyőződhettünk: mindaz, ami elhangzott, láthatóvá és kézzel foghatóvá vált.

 

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA

 

 • I. Történelmi kitekintés: a falu múltja, történelme, szakrális és kulturális értékei, lakóinak összetétele és mindennapi élete, a falu megtartó ereje és gazdálkodása a múltban és a közelmúltban. A falu állapota a rendszerváltáskor.
 • II. Az újrakezdés: kezdeti nehézségek, kitörési pontok, jövőkép-alkotás. Az új „honfoglalás”- a szőlőtermő területek visszaszerzése, a tó visszaállítása. A szőlőművelés, a halászat, a gyümölcstermesztés újraélesztése.
 • III. Az épített örökség védelme és újraélesztése: a hagyományos népi építészet értékeinek helyi védelem alá helyezése, ezek megtartásának illetve visszaállításának támogatása és szorgalmazása, az egységes falukép védelme. A pincesor megőrzése, infrastruktúra-fejlesztése. A malom romjainak eltakarítása, és az új rendezvény-tér.
 • IV. Az Európai Kulturális Falu mozgalom: nemzetközi összefogáson alapuló együttműködése 12 európai kistelepüléssel; a rendszeres akciók évenkénti megszervezése, és ennek közösségteremtő és közösségfejlesztő hozadékai.
 • V. A Villány-Siklósi Borút: az egyesület, a borút települései, a szőlőtermelők és borászok összefogása, pályázatok, és rendezvények a fejlesztés és a marketing szolgálatában. Falusi vendégfogadás.
 • VI. Hagyományteremtés - rendezvények: Pünkösdi nyitott pincék, Ördögkatlan fesztivál, Bordalfesztivál. A falu lakóinak részvétele, az önkéntesek szerepe a rendezvényekben.
 • VII. Az összefogás szimbóluma: Kápolna a szőlőhegyen- az ötlettől a megvalósításig. Szent Bertalan éji virrasztás napfelkeltéig.

A SZAKMAI NAP PROGRAMJA: HELYSZÍNEK ÉS TÉMÁK

 • A palkonyai templom – I. Történelmi kitekintés. Az épített örökség; a szakrális érték; a templom védőszentje Szent Erzsébet és a betelepített németség kapcsolata; a falu papja és a hitélet; a templom, mint kulturális rendezvények helyszíne.
 • A falu főutcája – III. Az épített örökség védelme és újraélesztése. A helyi védelem alatt álló házak, pajták; a homlokzatok hímzései; az ablakszemek; a vályog-építkezés; Mária-Terézia adórendelete, és a kukacházak (fésűs telek-elrendezés és faluszerkezet); a vendégházak; a típusterv-időszak következményei; régi házak a mai kor igényei szerint.
 • A Becker-porta - III. Az épített örökség védelme és újraélesztése. A népi építészet és a lakhatóság a fenntartható fejlődés szemszögéből; a tornácok jelentősége; a vízelvezetés; a vályog-építkezés és az építési hatóságok; kertművelés.
 • Faluház udvar – szemközt a szőlőheggyel. II. Az újrakezdés; VII. Az összefogás szimbóluma. A szőlőterületek államosítása, majd felszámolása; a felparcellázás- a 400 víkendház-telek; az építési tilalom bevezetése, a tulajdonosok felkutatása; a visszavásárlás, az első szőlőültetvény; a mai szőlőhegy; a kápolna gondolata és építése, szakrális és közösségépítő jelentősége.
 • Pincesor - V. A Villány-Siklósi Borút. VI. Hagyományteremtés-rendezvények.
 • Faluház – Munkaebéd (szendvicsek, ásványvíz). IV. Az Európai Kulturális Falu – mozgalom: a 12 település (Hollandia, Görögország, Észtország, Anglia, Dánia, Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Csehország és Magyarország 1-1 települése), az évenkénti rendszeres programok, az utazások és a vendégek fogadásának megszervezése, az önkéntesek, családok szerepe. Thomas Opitz képein a mozgalom történetének bemutatása. Gyermekrajz kiállítás, a gyermek művészeti műhely és szerepe a falu megtartó erejének fejlesztésében. Művészek a településen, szerepük a közös munkában (kápolna, homlokzathímek készítése, tervek elkészítése).

Képek a képtárban...